Telefon: +47 976 99 093

Oljetåke

Oljetåke / Franke Filter

Ren og effektiv fjerning av oljetåke

Problemer med oljetåke og overtrykket i turbinenes smøreoljesystemer tilhører fortiden. Med FRANKE-Filters økologiske løsning genereres ikke bare det nødvendige vakuum i smøreoljesystemet og turbinlagre, men man sparer også miljøet og reduserer kostnader.

FRANKE-Filters oljetåkeseparatorer gir effektiv beskyttelse innenfor flere bruksområder, og takket være de spesielt utviklede filterpatronene har innsatsene en levetid på opptil 30 000 driftstimer.

Er dere interessert i teknisk informasjon eller har spørsmål om deres turbins smøreoljesystem?
Ta da en kikk på vår informasjonsdatabase http://www.franke-filter.eu/en/ff-glossary/ hvor dere med stor sannsynlighet vil finne tilsvarende tema.
Mer Info: http://www.franke-filter.eu/en/

Bruksområder

  • Vannkraftverk
  • Gassturbiner
  • Dampturbiner
  • Kompressorer
  • Dieselmotorer

Vannkraft

Fjerning av oljetåke fra lagre i hydro-turbiner

Kravene til filtrering av oljetåke i hydro-turbiner er lik det som er for andre turbiner, men her bør også andre parametere tas i betraktning.

Det er viktig at vakuum justeres individuelt for hvert lager (turbin, bærelager, generator)
For å passe inn filtersystemet i den ofte begrensede tilgjengelige plassen i et vannkraftverk, samt for å redusere investeringskostnadene, har FRANKE-Filter utviklet et system for multippel-ekstraksjon. Fra et sentralt plassert filter har man mulighet for å gjøre individuell justering av samtlige lager.

oil-mist-separator-for-hydro-turbines

Hydro-rack-web

FRANKE-Filter har over 25 års erfaring med design og konstruksjon av oljetåkefilter til hydro-turbiner.

Gassturbiner

Smøreoljesystemet i en gassturbin er meget følsomt og bør i størst mulig grad være beskyttet mot miljømessige påvirkninger. FRANKE-Filter bidrar til denne beskyttelsen. Fuktighet og forurensninger ekstraheres og filtreres før den rensede oljen føres tilbake til smøreoljesystemet. Samtlige av oljens tilsetningsstoffer blir bevart.
Fjerningen av oljetåke fra lagrene i en gassturbin gjøres ved at et oljetåkefilter installeres direkte på smøreoljesystemet.

Individuell tilpassing av filteret til gassturbinen
Vi designer individuelle løsninger for hver enkelt applikasjon. Størrelsen på et oljetåkefilter varierer fra en turbin til en annen.
FRANKE-Filter har mer enn 25 års erfaring innen design og bygging av oljetåkefilter for gassturbiner. Dette gjør at vi kan levere oljetåkefilter til nesten alle turbiner fra anerkjente produsenter.
En viktig faktor er også det enkle vedlikeholdet. Hvert filter tilpasses og justeres i henhold til forholdene på stedet.

FF2-Series

Dampturbiner

Evakuering av oljetåke i lagrene i dampturbiner utføres av en ved at det etableres et justerbart vakuum i smøreoljesystemet, som hindrer at oljetåke lekker gjennom glidelagre. I tillegg blir turbiner, de ansatte og arbeidsplassen generelt beskyttet mot forurensning av smøreolje.
Oljetåken blir filtrert mekanisk. Oljens tilsetningsstoffer blir bevart og den oppsamlede oljen kan ledes tilbake til smøreoljesystemet.

Vi designer og skreddersyr løsninger for hvert prosjekt individuelt. Størrelsen på en oljetåkeseparator avhenger av størrelsen på smøreoljesystemet. En viktig faktor for oss er også at vedlikeholdet skal være enkelt. Derfor produseres separatoren nøyaktig etter kundens krav.

Steam Turbine3