Telefon: +47 976 99 093

Vannrensing

Vannrensing / Axon Miljöteknik

Axon Miljöteknik er et filtersystem basert på naturens egne prinsipper for rensing av organiske forurensinger og tungmetaller; torvmosen.

Axon Miljöteknik AB har over tid utviklet forskjellige renseløsninger og kan i dag tilby et bredt spekter av filtersystemer som dekker de fleste behov for rensing av vann forurenset med hydrokarboner og/eller tungmetaller.

Tester foretatt ved Luleå Tekniske Universitet viste en rensegrad på 99,3% av hydrokarboner dispergert i vann. Hydrokarboner i fri fase ble renset til 100%

Axons filtersystemer er sertifiserte med P-merke
Sertifikatnummer: SC0061-15

Sertifikat PDF

AMF 600 og 800

AMF_square

Axon Miljøfilter AMF 600 og 800 danner sammen med Axon’s oppsamlingsflate AMU (og eventuelt en pumpebrønn AMP) et system for å fange opp og rense spill/søl av diesel og oljer.

MER INFO / LAST NED PDF

AMFI

AMFI-square

Axon AMFI er et filtersystem med stor gjennomstrømningskapasitet til rensing av oljeforurenset vann, for plassering innendørs/frostfritt. Gjennomstrømningskapasiteten i filteret er opp til 15m³/t.

MER INFO / LAST NED PDF

AMBT

Repbacken_square

Axon AMBT er et mobilt renseanlegg for bruk ved planlagte og akutte oppdrag i felt. Gjennomstrømningskapasiteten er opp til 7,2m³/t. Fra et enkelt filter som er montert på en tilhenger til et helautomatisk renseanlegg.

MER INFO / LAST NED PDF

AMC

AMC-square

Axon AMC er et mobilt renseanlegg med stor gjennomstrømningskapasitet til rensing av oljeforurenset vann/grunn, og hvor oppdraget forventes å gå over en viss tid. Gjennomstrømningskapasiteten i rens-eanlegget er opp til 30m³/t. Graden av automasjon reguleres etter kundens ønsker. Fra et enkelt filter kombinert med en grovavskiller, til et helautomatisk renseanlegg.

MER INFO / LAST NED PDF

MAXI

MAXI-square

Axon Miljøfilter Maxi er bygget i en 35m³ stålcontainer med krokløft, hvilket gjør Maxi til en mobil filterløsning med stor gjennomstrømning for rensing av hydrokarboner og tungmetaller fra sedimentholdig vann.

MER INFO / LAST NED PDF

Axon Marin

marin_200

Axon Miljøteknik har i samarbeid med forskere ved Mälardalens Högskola utviklet et enkelt men effektivt rensesystem til bruk ved marine spyleplasser, som oppfyller de anbefalte grenseverdiene som stilles i Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012: 10, ″Bottentvättning av fritidsbåtar”

MER INFO / LAST NED PDF PRESENTASJON

Axon trafo-filter

trafo-filter

Axon’s nye og enklere system for tømming av trafogruber er utviklet i samarbeid med Vattenfall, med tanke på bruk ved midlertidig oppstilling av transformatorer eller i nyere trafogruber hvor det er liten sannsynlighet for at det er større mengder med olje i vannet.

MER INFO / LAST NED PDF

Absorberende lenser

Absorberende _lense

Axon oljeabsorbent AFX kan benyttes som løs absorbent eller i absorberende lenser. En av fordelene med dette systemet er at det ikke er nødvendig å ha et lager av plasskrevende ferdige lenser. Med enkle hjelpemidler kan man produsere oljelensene på stedet og i akkurat den lengden man måtte ønske.

MER INFO / LAST NED PDF

 

Vannrensing / OPS

Oil Pollution Services (OPS) Ltd tilbyr en rekke avanserte renseløsninger for alle typer forurensninger i vann eller grunn, og innenfor et bredt spektra av bransjer.

Renseløsningene er basert på egenutviklet teknologi, ekspertise og erfaring. OPS teknologiske løsninger benyttes i flere land i både Europa, Midtøsten og Asia.

Rensing av vann fra bilvaskanlegg

OPS Data Sheets_Car Wash Water Treatment Plant

OPS renseanlegg fjerner olje, tungmetaller og finstoff fra bilvaskeanleggenes avløpsvann, ned til nivåer som gjør at utslippene kommer under de lovpålagte grenseverdiene for sink, krom, kobber, bly og olje.

MER INFO / LAST NED PDF

DAF

OPS Data Sheets_Dissolved Air Flotation, DAF

OPS Dissolved Air (eller gass) Flotation (DAF) skreddersys for hvert enkelt prosjekt. Generelt er de av typen resirkulasjon, med kontroll på renseprosessen ved hjelp av justerbar luftmengdemåling. OPS DAF-system utformes etter kundens prosesskrav. Da de installeres i etterkant av OPS AC-enhet er de designet for rask fjerning av skum og slam.

MER INFO / LAST NED PDF

SAF

SAF

OPS SAF ʺSubmerged Air Filtrationʺ er en kontrollert bioreaktor for reduksjon av BOD i vann. Denne løsningen anbefales brukt sammen med OPS EC-enhet for behandling av komplekst vann, som for eksempel sigevann og offshore sloppvann.

MER INFO / LAST NED PDF

Elektrokoagulering (EC)

EC

OPS Ltd har designet den første løsningen basert på elektrokoaguleringsteknologi som kan benyttes innenfor nesten samtlige bransjer og driftsmiljøer til bruk ved behandling av vann forurenset med hydrokarboner. Den er trygg å betjene, lett å vedlikeholde og operativt robust. Designet er patentert i Europa.

MER INFO / LAST NED PDF

Filtermedia RM25

25

RM25 er et granulat, belagt med et overflateaktivt middel som har affinitet for THP, Fenoler, BTEX og hydrokarboner.
Brukes til absorbsjon av oppløste og emulgerte hydrokarboner i rensesystemer hvor vannet strømmer gjennom rensesystemet.
RM25 har en høyere andel aktive virkestoff enn noe annet absorberende media, hvilket potensielt medfører at rensesystemet får et mindre fotavtrykk. Media kan leveres i bulk, kassett eller poser, og kan leveres med utskiftbare beholdere på opptil 5mt. RM25 kan også etterfylles og benyttes i andre systemer.

Filtermedia RM40 og RM40C

RM40

RM40 brukes som jonebytter, katalysator og sorbent innenfor rensing, mykgjøring av drikkevann og industrivann. RM40 er en økonomisk løsning for fjerning av ikke-komplekse metaller fra vann.
RM40C er et høytytende rensemedia produsert eksklusivt for OPS Ltd. Det fjerner effektivt komplekse tungmetaller. Det har vist seg meget effektivt til bland annet å fjerne av krom, kobber og arsen i sigevann, og til fjerning av sink og bly fra bilvaskevann.