NORDIC
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS

 

Norenvi opererer innenfor flere forskjellige men nærliggende områder. Fellesnevneren er gode miljøløsninger!

 

Norenvi har siden etableringen i 2010 levert renseløsninger til betydelige aktører innenfor norsk og svensk næringsliv. Mye takket være at vår kundemasse er spredt over mange forskjellige bransjer har vi klart å få til en kontinuerlig utvidelse av samarbeidspartnere/leverandører til også å omfatte produkter og tjenester som ligger i grenselandet for vårt kjerneområde, som er systemer for rensing av forurenset vann/grunn.

I samarbeid med Axon Miljöteknik og OPS 
(Oil Pollution Services) kan vi tilby renseløsninger 
innenfor de fleste områder hvor det er behov for å 
rense vann fra hydrokarboner og tungmetaller.

OPS (Oil Pollution Services) har lang erfaring 
med rensing av masser/grunn forurenset med 
hydrokarboner og tungmetaller.

Kontakt:

Telefon: +47 976 99 093
Mail: kurtberg@norenvi.no