Telefon: +47 976 99 093

Home

Nordic Environmental Solutions

 

Norenvi opererer innenfor flere forskjellige men nærliggende områder.

Fellesnevneren er gode miljøløsninger!

Norenvi har siden etableringen i 2010 levert renseløsninger til betydelige aktører innenfor norsk og svensk næringsliv. Mye takket være at vår kundemasse er spredt over mange forskjellige bransjer har vi klart å få til en kontinuerlig utvidelse av samarbeidspartnere/leverandører til også å omfatte produkter og tjenester som ligger i grenselandet for vårt kjerneområde, som er systemer for rensing av forurenset vann/grunn.

Vannrensing

Vannrensing

I samarbeid med Axon Miljöteknik og OPS (Oil Pollution Services) kan vi tilby renseløsninger innenfor de fleste områder hvor det er behov for å rense vann fra hydrokarboner og tungmetaller.

Forurensede masser

Forurensede masser

OPS (Oil Pollution Services) har lang erfaring med rensing av masser/grunn forurenset med hydrokarboner og tungmetaller.

Oljetåke

Oljetåke

Vår samarbeidspartner Franke filter er spesialisert på produksjon og utvikling av filtersystemer for rensing av oljetåke fra alle slags turbiner, generator, kompressorer og dieselmotorer.

Gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjoner / Miljøstasjoner

Sammen med Modulo beton kan vi presentere et unikt konsept med prefabrikkerte løsninger for Gjenvinnings/Miljøstasjoner, og produkter/tjenester kring dette.

Telefon: +47 976 99 093 / Email: kurtberg@norenvi.com